Buurtweb Wijdschild.nl Gorinchem

Asbestpanelen in Drive-in-woning Wijdschild

Bij twee drive-in woningen in Wijdschild is asbest geconstateerd. Omdat de woningen allemaal op dezelfde wijze gebouwd zijn, is de kans groot dat meer woningen asbesthoudend materiaal bevatten. Vanwege het gezondheidsrisico heeft de gemeente daarom vandaag woningeigenaren hierover geïnformeerd.

Uit onderzoek bij de twee woningen bleek dat de plaat bestaat uit niet-hechtgebonden asbest. Dat is de soort met het hoogste gezondheidsrisico, vanwege de losse vezel. Zit deze plaat nog in de woning, dan is er geen acuut gevaar, maar is het wel nodig actie te ondernemen om mogelijk gevaarlijke situaties te voorkomen. Daarom heeft de gemeente bij circa 400 woningen in Wijdschild een brief bezorgd om hen te informeren.

Vraag aan woningeigenaren

De gemeente vraagt de woningeigenaren te controleren of bij hen inderdaad nog een asbestplaat in de woning zit, in het gedeelte dat oorspronkelijk gebouwd is als garage. Als de plaat nog helemaal intact is kunnen zij besluiten deze te laten zitten (maar dan mag de plaat niet bewerkt worden). Als de plaat beschadigd is, dan moeten zij deze zo spoedig mogelijk laten verwijderen. 

Gecertificeerd asbestverwijderaar

Omdat het gaat om niet-hechtgebonden asbestplaten, gelden daar regels voor. De belangrijkste is dat het wettelijk niet is toegestaan zelf (onderdelen van) deze asbestplaat te verwijderen. Dat moet een gecertificeerd bedrijf doen. Omdat de meeste woningen particulier eigendom zijn, komen de kosten daarvan voor de eigenaar.

Bron: Gemeente Gorinchem