Buurtweb Wijdschild.nl Gorinchem

Meldpunt Asbest Drive-in-woningen Wijdschild geopend

Naar aanleiding van diverse contacten met wijkbewoners hebben we besloten om een meldpunt te openen. Wat we met communicatie wijdschild.nl doen is de bewoners, die betrokken zijn met dit asbest probleem aan elkaar te verbinden. Dan blijven er nog diverse opties over en keuzes.

Team Wijdschild.nl zoekt bewoners (met name van Drive-in-woningen) om mee te helpen bij dit project, zodat overleg met andere eigenaren gezamenlijk gevoerd kan worden. 

Wij stellen ons voor dat bewoners samen met deskundigen een team/ werkgroep vormen. Stichting Gorinchem Buurtweb Wijdschild.nl is niet verantwoordelijk voor een asbestsanering, maar draagt bij aan de onderlinge communicatie.  

Team Wijdschild.nl 

Naar het Meldpunt [klikhier]