Buurtweb Wijdschild.nl Gorinchem

kapot openbaar .....

De openbare ruimte en leefbaarheid van de wijk.

 

Heeft u een gat in het trottoir of rijweg gezien? Of heeft u zwerfvuil, een kapotte speelvoorziening of een omver gereden verkeerspaaltje opgemerkt? Dan kunt u dit melden bij de gemeente, zodat er actie kan worden ondernomen. Het gaat hierbij om zeer uiteenlopende onderwerpen, waarbij u ook kunt denken aan zaken als overlast van bijv. jongeren of daklozen en  overlast van verkeer en parkeren.

 

 

Meldingsformulier gemeente Gorinchem