Buurtweb Wijdschild.nl Gorinchem

OPTIE GLASVEZEL WIJDSCHILD

Op 1 september volgend jaar stopt ISDN bij KPN en alle andere aanbieders. ISDN is een vorm van digitale telefonie en wordt volledig vervangen door VoIP, ook wel bekend als internetbellen. Nu vertrekken we met de verandering naar VOIP met de oude bekabeling in de wijk, die in Wijdschild ongeveer 40 jaar oud is

De afgelopen jaren hebben wij als praktijk / (klein)ondernemer meerdere opties geprobeerd. Zakelijke rechtstreekse lijnen KPN, Ziggolijnen, combinatie van KPN en Ziggo. We konden goed bellen, maar had geen internet, of wel VOIP bellen en internet, maar niet gebeld worden en dan wil je ook nog TV-zenders ontvangen, daar liet de kwaliteit ook te wensen over. Een verbinding met internet en bellen maar totaal geen juiste verbinding. De kabels die door onze wijk lopen zijn verouderd en zijn aan vernieuwing toe. Als we toch gaan veranderen, waarom niet duurzaam naar de toekomst. De Polders om ons heen worden voorzien van glasvezel en Gorinchem zelf blijft daarin achter. 

In Compagnie

Het voornemen om in samenwerkingsverband in een deel van de wijk volledig glasvezel te gaan aanleggen. In een deel (Rondeel/Hoofdwal/Poterne) is dit door mij gepolst. Er zijn meerdere belangstellenden. Met meer belangstelling kunnen we mogelijk in heel Wijdschild . Wij kunnen ons voorstellen als meer bewoner de kans krijgen ook mee willen doen. Zeker als de kwaliteitsslag betaalbaar blijft. Samen kunnen we meer bereiken tegen minder kosten.  

Een paar voordelen van een glasvezelverbinding t.o.v. koperbedrading

Glasvezel biedt veel meer bandbreedte en is toekomstbestendig, storende straling heeft geen invloed op glasvezellijnen, databeveiliging, verbeterde betrouwbaarheid en de snelheid is hoger.

 

Het onderzoek kun je vinden op volgens de link naar de onderzoekslijst 

Tenzij uitdrukkelijke toestemming verleend door een overeenkomst zullen alle gegevens geanonimiseerd worden en na 15 december 2018 verwijderd worden.  

Met vriendelijke groet,

Hans van Mourik