Buurtweb Wijdschild.nl Gorinchem

WAT IS KLANKBORDGROEP OOST GORCUM?

Elke wijk in Gorinchem heeft een klankbordgroep (KBG) waarin bewoners vrijwillig zitting kunnen nemen. Deze bewoners zijn "de oren en ogen" van de wijk. De gemeente kan de klankbordgroep vragen een advies te geven over hun (beleids-)plannen. Bewoners kunnen via de klankbordgroep de gemeente ook van ongevraagd advies voorzien (de kwestie afvalinzameling valt daaronder). Het doel is om plannen beter te laten aansluiten bij de wensen van de bewoners. 

De Klankbordgroep Oost Gorcum vertegenwoordigt Wijdschild, Laag Dalem, Hoog Dalem en Dalem. Er is bewust voor deze naam gekozen, omdat met Gorinchem Oost doorgaans Laag Dalem wordt bedoeld. Zie ook wat de gemeente over klankbordgroepen schrijft.

Naar de klankbordgroep oostgorcum.nl